Odpiralni čas muzeja:Tor - Ned: 10.00 do 18.00

Dominikanski samostan PTUJ

Muzejski trg 1, 2250 Ptuj

Najdbe iz Ptujskega gradu, odkrite leta 2015/Findings from Ptuj Castle, discovered in 2015

Razstava

Poteka od 2. 4. 2019 do 30. 9. 2019

Razstava postavljena v sodelovanju s Pokrajinskim muzejem Ptuj – Ormož in Zavodom za varovanje kulturne dediščine Slovenije in Center za preventivno arheologijo.

Na vzhodnem platoju ptujskega grajskega griča, južno od grajske konjušnice, se je februarja 2015 sprožil plaz, ki je poškodoval približno 25 m dolg del južnega grajskega obzidja in posredno uničil tudi arheološki zapis na površini, veliki približno 55 m2. Zaradi predvidene sanacije južnega obzidja je bilo potrebno pred izvedbo gradbene sanacije izvesti zaščitno arheološko izkopavanje, ki ga je v avgustu in septembru 2015 izvedla ekipa Zavoda za varstvo kulturne dediščine, Centra za preventivno arheologijo. Arheološka izkopavanja so bila izvedena na 135 m2 velikem območju med nekdanjo grajsko konjušnico in južnim obzidjem.

Najstarejšo fazo uporabe obravnavanega prostora predstavljajo zgodnjesrednjeveške ostaline iz 10. in 11. stoletja, ki so bile odkrite v vzhodnem koncu izkopnega polja, to je neposredno ob območju uničenim s plazom. Najverjetneje je plaz uničil oziroma odnesel veliko več ostalin kot jih je bilo ohranjenih in dokumentiranih. Izmed teh ostalin izstopata dva skeletna grobova iz slovanskega obdobja. Pridatki iz omenjenih grobov bodo na ogled od 2. 4. do 30. 9. 2019 v Dominikanskem samostanu Ptuj.