Odpiralni čas muzeja:Tor - Ned: 10.00 do 18.00

Dominikanski samostan PTUJ

Muzejski trg 1, 2250 Ptuj

TEČAJ VODENJA PO PTUJSKEM DOMINIKANSKEM SAMOSTANU

Predavanje

Vabilo k prijavi na brezplačni tečaj

 

PROGRAM TEČAJA

 

Sobota, 17. februarja 2018, pričetek ob 9. uri

Splošno o obiskovalcih v samostanu in o drugih programskih vsebinah

Temeljna literatura

Zgodovina samostana

Zunanjščina – ogled in razprava o detajlih                                                        3 ure

Nedelja, 18. februarja 2018, pričetek ob 9. uri

Križni hodnik in notranje dvorišče

Kapiteljska dvorana in letni refektorij

Nekdanja cerkev in grobnice

Južni hodnik in zunanje južno dvorišče                                                             3 ure

Sobota, 24. februarja 2018, pričetek ob 9. uri

Ponavljanje                                                                                                         2 uri

 

 

Izpiti bodo potekali individualno (vsak kandidat izpelje celotno vodstvo).

Priporočena literatura:

  • France STELE, K stavbni zgodovini dominikanskega samostana v Ptuju, Časopis za zgodovino in narodopisje, XXVIII, 1933, str. 237–241.
  • Marija MIRKOVIĆ, Ikonologija refektorija dominikanskega samostana na Ptuju, Ptujski zbornik VI/2, 1996, str. 799–811.
  • Jože CURK in Jože MLINARIČ, Dominikanski samostan na Ptuju, Ptuj 2009.
  • Marjeta CIGLENEČKI, Dominikanski samostan na Ptuju in njegova funkcija po razpustu, Acta historiae artis Slovenica, 17/2, 2012, str. 169–190.
  • Branko VNUK, Defensorium inviolatae virginitatis beatae Mariae iz nekdanjega ptujskega dominikanskega samostana, Zbornik Pokrajinskega muzeja Ptuj, 3, Ptuj 2013, str. 292–316.
  • Časopis za zgodovino in narodopisje, št. 1-2, 2014 (tematska številka).
  • Spletni vir: https://dominikanskisamostan.si/zgodovina/

Napotke k izbiri več literature je najti v vseh zgoraj navedenih enotah.