Odpiralni čas muzeja:Tor - Ned: 10.00 do 18.00

Dominikanski samostan PTUJ

Muzejski trg 1, 2250 Ptuj

Zgodovina samostana

Zgodovina samostana

Matilda Ptujska ( †1253) je leta 1230 ob podpori salzburškega nadškofa Eberhard II. ustanovila Dominikanski samostan. Nadškof je dal soglasje k ustanovitvi dominikanskega samostana na Ptuju, hkrati pa je red obdaril s privilegiji, ki so novo ustanovljenemu samostanu omogočili duhovno in socialno delo med meščani. Matilda je dominikancem poleg stavbišč darovala tudi sredstva, ki so jim omogočala preživljanje in opravljanje dušnopastirskega dela. Bernard Ptujski je dominikancem (in minoritom) leta 1399 podaril obsežne posesti v Halozah v uradih Jesenica in Podlehnik z deželskim sodiščem in vsemi dohodki, desetino, tlako in gornino.

Dominikanci in mesto Ptuj  sta bila pogosto v sporu zaradi časa opravljanja bogoslužja in zaradi redovnega uvajanja ljudskih pobožnosti (kot je bilo čaščenje in razširjanje pobožnosti rožnega venca). Razlog za spor z meščani sta bili tudi mostnina in mitnina, ki je dominikanci mestu niso plačevali, prav tako pa so dominikanci z desetino dobili velike količine vina, s katerim so se vključili v vinsko trgovino in postali konkurent ptujskim meščanom.

Jožefinske cerkvene reforme so prizadele tudi Ptuj in tako je po sklepu komisije, ki je morala odločiti katere cerkvene ustanove naj ostanejo na Ptuju, prišlo v letu 1786 do razpustitve samostana. Samostan z vsem premoženjem je postal last Verskega sklada in država je še istega leta samostansko zgradbo namenila za vojaško bolnišnico. 1792 je gubernij samostan ponudil v odkup mestni občini Ptuj, ki pa je ponudbo zaradi previsoke cene zavrnila. Od 1824 je samostan bil vojašnica in vojaška bolnišnica ter bil šele leta 1921 izpraznjen in dan na dražbo. Od leta 1924 naprej je bil samostan prodan raznim lastnikom, ki so ga adaptirali za industrijske namene, leta 1928 pa je dominikansko vojašnico kupila mestna občina in jo preuredila v 22 stanovanj ter muzej. V stavbi nekdanjega dominikanskega samostana sta tako do leta 2012 delovala Pokrajinski muzej Ptuj Ormož z arheološkim oddelkom in zbirko, v žitnici samostana pa  je imel prostore Zgodovinski arhiv na Ptuju.